Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada. Ten dzień, ma co roku przypominać o tym, że z brakiem tolerancji co dnia spotyka się dużo osób. Jest to między innymi prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli wyjście z tego sporego problemu. Nauczanie, czy też organizowanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie akceptacji oraz brak gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwdziałania wszelkim szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana przez systematycznie tworzące się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Objawy nietolerancji mogą być okrutnie uciążliwe dla osób prześladowanych, dlatego też świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma komunikować o różnych sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek uformowania się nietolerancji. Żeby zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych, przydatne są tego typu akcje, które z pełnym przekonaniem stają się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnych kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób świętuje się go w Polsce?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali wspólny apel, w którym pokazują niewiarygodne zrozumienie dla ofiar fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Prezydent Warszawy, pan Trzaskowski zasygnalizował, że solidarność tego dnia będzie podkreślana przez wywieszanie flag w kolorach tęczy, jak i podświetlania wielu budynków. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy